Klooster&Buren

is een coöperatie van inwoners van de vijf dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen. De betrokkenen, pioniers op hun eigen wijze, nemen samen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefgebied. Klooster&Buren is een burgerinitiatief op ‘Olde Clooster’ , het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen. Het initiatief beoogt een duurzame ontwikkeling om leefbaar en vitaal te blijven in dunbevolkt plattelandsgebied met de geschiedenis en traditie van deze plek als inspiratiebron. Leven, wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zijn zodanig met elkaar verbonden dat het gebied en de leefbaarheid versterkt worden. ’t Olde Heem is onderdeel van deze ontwikkeling.

KloosterenBuren Bewoners

Visie

De huidige trend is dat zorginstellingen zich terugtrekken uit de kleine dorpen. Coöperatie Klooster&Buren haalt de zorg van de instanties en instituten terug naar de gemeenschap. Ze maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van krachten en talenten uit het dorp en omgeving. Als de oplossingen bij de voordeur liggen, hoeven ze niet van ver gehaald te worden.

Klooster&Buren visie en ontwikkeling

Wonen

De droom van coöperatie Klooster&Buren, het hebben van een eigen huis waarin iedereen die dat wil beschermd kan wonen, werd eind 2016 realiteit.
Klooster&Buren kocht bejaardenhuis ’t Olde Heem van de Zonnehuisgroep. ‘t Olde Heem is inmiddels geen bejaardenhuis meer, maar een appartementencomplex waarin jong en oud (beschermd) zelfstandig kan wonen met waar nodig 24 uurs zorg en toezicht.

Zorg

Coöperatie Klooster&Buren heeft een professioneel zelfsturend zorgteam. Alle zorgonderdelen zijn samengevoegd in één team: de schotten tussen ambulante zorg, wonen en dagbesteding zijn eruit gehaald
Uitgangspunt is de autonome mens, dit betekent dat de zorg die geboden wordt, vraaggericht is.

Zorghotel

Als u voor een korte periode zorg nodig heeft, bijvoorbeeld voor herstel na een operatie of ziekenhuisopname, of als uw mantelzorger even ontzien moet worden of niet beschikbaar is, dan bent u bij ons van harte welkom. We bieden een comfortabele kamer met, indien gewenst, de zorg die u nodig heeft.

KLooster&Buren zorghotel kamer

Samen verantwoordelijkheid nemen – betrokken zijn op elkaar

© Copyright - Klooster & Buren