Corona Update ’t Olde Heem

Beste coöperatieleden, vrijwilligers en medewerkers,

Overal worden momenteel strenge maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het Coronavirus zich niet verder verspreidt.

Ook binnen ’t Olde Heem nemen we daarvoor een aantal maatregelen. We verzoeken familie, vrienden, bewoners, vrijwilligers en medewerkers met klem deze voorschriften van de overheid strikt op te volgen.

 1. Vaak, veel en goed handen wassen met zeep
 2. Neus snuiten in papieren zakdoekjes
 3. Niezen in de elleboogholte
 4. Geen handen schudden
 5. Afstand houden van minimaal 1,5m
 6. Bezoek voorlopig (tot 6 april) alleen indien strikt noodzakelijk
 7. Indien u toch op bezoek wilt/moet of in ’t Olde Heem moet zijn: maximaal één persoon tegelijk en grondig handen wassen of handen ontsmetten
 8. Bezoekers moeten zich registreren. Er staat bij de entree een tafel met een registratieformulier en ontsmettingsmiddel
 9. Bezoekers wordt verzocht zich niet in de gangen en de zaal van ‘t Olde Heem te begeven, maar gewoon bij de familie of kennis in het appartement te blijven
 10. Na het bezoek linea recta vertrekken en niet blijven hangen. Dit om onnodig contact zoveel mogelijk te voorkomen
 11. Indien u griepachtige verschijnselen heeft: NIET op bezoek komen totdat u helemaal beter bent
 12. Wanneer u na een bezoek toch griepachtige verschijnselen krijgt wordt u dringend verzocht dit direct te melden bij de receptie (0595-487777) of bij het zorgteam (0595-487706).

Verder zijn alle gemeenschappelijke activiteiten binnen ’t Olde Heem afgelast voor de komende drie weken. Ook wordt er voorlopig niet meer gezamenlijk koffie gedronken in de zaal. Tot nader order vervalt de koffieronde. De Technische Dienst verricht de komende weken uitsluitend hoogst noodzakelijke klusjes in de appartementen.

De zorgverleners houden uiteraard vinger aan de pols

Het is allemaal heel vervelend en ongezellig maar ziek worden is nog naarder.

Om er voor te zorgen dat bewoners toch nog enigszins in contact blijven met de buitenwereld zijn extra telefoontjes, kaartjes en/of emails zeer welkom.

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij de receptie, tel: 0595-487777 (ook buiten openingstijden). Het zorgteam is voor dringende vragen over de zorg bereikbaar op 0595-487706.

We wensen iedereen sterkte, wijsheid en een goede gezondheid toe!

Bestuur en medewerkers van:
Coöperatie Klooster&Buren
Beheerstichting Olde Heem
Stichting SintJan

Klooster&Buren

is een coöperatie van inwoners van de vijf dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen. De betrokkenen, pioniers op hun eigen wijze, nemen samen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefgebied. Klooster&Buren is een burgerinitiatief op ‘Olde Clooster’ , het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen. Het initiatief beoogt een duurzame ontwikkeling om leefbaar en vitaal te blijven in dunbevolkt plattelandsgebied met de geschiedenis en traditie van deze plek als inspiratiebron. Leven, wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zijn zodanig met elkaar verbonden dat het gebied en de leefbaarheid versterkt worden. ’t Olde Heem is onderdeel van deze ontwikkeling.

KloosterenBuren Bewoners

Visie

De huidige trend is dat zorginstellingen zich terugtrekken uit de kleine dorpen. Coöperatie Klooster&Buren haalt de zorg van de instanties en instituten terug naar de gemeenschap. Ze maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van krachten en talenten uit het dorp en omgeving. Als de oplossingen bij de voordeur liggen, hoeven ze niet van ver gehaald te worden.

Klooster&Buren visie en ontwikkeling

Wonen

De droom van coöperatie Klooster&Buren, het hebben van een eigen huis waarin iedereen die dat wil beschermd kan wonen, werd eind 2016 realiteit.
Klooster&Buren kocht bejaardenhuis ‘t Olde Heem van de Zonnehuisgroep. ‘t Olde Heem is inmiddels geen bejaardenhuis meer, maar een appartementencomplex waarin jong en oud (beschermd) zelfstandig kan wonen met waar nodig 24 uurs zorg en toezicht.

Zorg

Coöperatie Klooster&Buren heeft een professioneel zelfsturend zorgteam. Alle zorgonderdelen zijn samengevoegd in één team: de schotten tussen ambulante zorg, wonen en dagbesteding zijn eruit gehaald
Uitgangspunt is de autonome mens, dit betekent dat de zorg die geboden wordt, vraaggericht is.

Zorghotel

Als u voor een korte periode zorg nodig heeft, bijvoorbeeld voor herstel na een operatie of ziekenhuisopname, of als uw mantelzorger even ontzien moet worden of niet beschikbaar is, dan bent u bij ons van harte welkom. We bieden een comfortabele kamer met, indien gewenst, de zorg die u nodig heeft.

KLooster&Buren zorghotel kamer

Samen verantwoordelijkheid nemen – betrokken zijn op elkaar

© Copyright - Klooster & Buren