Huur en servicekosten

De bewoners betalen maandelijks een vast bedrag aan huur- en servicekosten.

Vaste kosten zijn:

Huur (€ 510,00 per maand)
Vaste service kosten (€ 250,00 per maand):

Hierbij zijn inbegrepen

– brandblusser
– kleine herstelwerkzaamheden
– signaallevering en auteursrechten tv
– administratiekosten
– schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
– onderhoud tuin
– gladheidsbestrijding
– ongedierte bestrijding
– ontstoppen leidingen en riolering
– vervangen lampen
– brandmeldinstallatie
– gas, water, elektra eigen woning
– gas, water, elektra gemeenschappelijke ruimten
– afvoer huisvuil

Naar keuze kunnen service kosten worden uitgebreid met:
– persoonsalarmering
– vaste telefoon

In veel gevallen is het mogelijk om huursubsidie te krijgen.

Klooster&Buren koffietafel

De lamp in de badkamer was kapot. Ik heb het gemeld aan de huismeester en nog diezelfde middag was er een nieuwe lamp

Zorg

Wanneer blijkt dat een (toekomstige)bewoner een vraag heeft op het gebied van zorg en/of begeleiding wordt er een intake gepland met het zorgteam. Samen bekijken we welke zorg u nodig heeft en hoe deze zorgvraag, op een manier die bij u past, ingevuld kan worden.

Meer informatie

Meer vragen ?

info@kloosterenburen.nl
tel: 0595-487777