Klooster en Buren pand

Huur en servicekosten

De bewoners betalen maandelijks hun vaste en variabele kosten.

Vaste kosten zijn:

 • Huur
 • Vaste service kosten:
  – brandblusser
  – kleine herstelwerkzaamheden
  – signaallevering en auteursrechten tv
  – administratiekosten
  – ramen wassen
  – schoonmaak gemeenschappelijke ruimten
  – onderhoud tuin
  – gladheidbestrijding
  – ongedierte bestrijding
  – ontstoppen leidingen en riolering
  – vervangen lampen
  – brandmeldinstallatie
 • Variabele service kosten:
  – gas, water, elektra eigen woning
  – gas, water, elektra gemeenschappelijke ruimten
  – afvoer huisvuil
 • Naar keuze kunnen service kosten worden uitgebreid met:
  – personenalarmering
  – telefoon
  – hoofdmaaltijd per dag
  – wassen met de wasmachine van het huis

In veel gevallen is het mogelijk om huursubsidie te krijgen.

Klooster&Buren koffietafel

De lamp in de badkamer was kapot. Ik heb het gemeld aan de huismeester en nog diezelfde middag was er een nieuwe lamp

Zorg

Wanneer blijkt dat een (toekomstige)bewoner een vraag heeft op het gebied van zorg en/of begeleiding wordt er een intake gepland met het zorgteam.

Na de intake wordt een zorgplan gemaakt, hierop wordt bij de betreffende instanties de benodigde financiering aangevraagd, waarna het zorgteam van Klooster & Buren de uitvoerende taken op zich neemt. Met een professioneel team van verpleegkundigen en verzorgenden biedt Klooster&Buren gespecialiseerde, maar vooral, menselijke zorg.

De bewoners zijn vrij, om indien ze dit wensen, zorg bij een andere zorgaanbieder in te kopen.

Klooster en Buren zorg

Meer informatie

Meer vragen ?

0595-487777
06-19872438

info@kloosterenburen.nl