KLooster&Buren koning

Klooster&Buren

In het najaar 2018 bracht Koning Willem Alexander een werkbezoek aan de coöperatie Klooster&Buren. De koning liet zich voorlichten over het initiatief, bezocht de kerk en  had een gesprek met bewoners en vrijwilligers.

Een bijzonder initiatief, welke anderen tot een voorbeeld kan zijn

Klooster&Buren koning

Samen

In 2015 hebben de inwoners van de voormalige gemeente Kloosterburen, betreffende dorpen Kloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij, Kruisweg en Hornhuizen ,  besloten zich met elkaar te verbinden in de dorpscoöperatie Klooster&Buren. Het idee samen met elkaar verantwoordelijk zijn voor een duurzame leefbaarheid in de voormalige gemeente Kloosterburen. Met ene sterke verbondenheid van de historische plek en de kloostergedachte als basis.
SintJan is de bakermat van deze gedachte geweest.

Modern Noaberschap

Klooster&Buren is een groeimodel het organiseren van de woonvorm ’t Oldeheem heeft veel tijd gekost. Alle aandacht en energie is hierin geïnvesteerd. Nu dit zelfstandig kan functioneren ziet Klooster&Buren het als haar taak om het Noaberschap een bredere invulling te geven, zoals ook in 2015 het plan was.

De Noaberschaps taken gaan verder dan zorg binnen een locatie het is de bedoeling dat de coöperatie gaat bemiddelen tussen vraag en aanbod van sociale zorg. Bijvoorbeeld  vraag en anbod koppelen voor vervoer, het onderhoud van een tuin, kleine klusjes rondom en in het huis, samen biljarten, samen koken enz.

’t Oldeheem

Het concreet gestalte geven aan de zorg voor elkaar wordt vanaf 2016 gerealiseerd in ’t Oldeheem , een huis waar oud en jong met elkaar woont en leeft. Een veilige plek om te wonen voor ieder die hier behoefte aan heeft. Mocht er zorg nodig zijn dan kan dit ingekocht worden bij het professionele zorgteam van Klooster&Buren of elders.

Duurzaam

De doelstelling van Klooster&Buren gaat verder dan alleen het bieden van een thuis en zorg. Zij neemt ook haar verantwoording in duurzaam wat betreft energie. De postcode roos is een initiatief samen met de Hogeland Energie Coöperatie. Op het dak van ’t Oldeheem worden zonnepanelen geplaatst. Inwoners van de dorpen kunnen hierin participeren middels een certificaat. Dit geeft inwoners een direct rendement op geïnvesteerd geld door een korting op energie belasting die zij betalen.

Onderneming met sociale impact

In 2018 heeft de Coöperatie Klooster&Buren de Noordelijke Social Impact Award gewonnen. Uit de 4 genomineerden werd Klooster&Buren de winnaar van deze stimuleringsprijs voor ondernemingen met een maatschappelijk impact.

Meer informatie

Meer weten?

06-19872438
secretariaat@kloosterenburen.nl