KLooster&Buren koning

Klooster&Buren

In oktober 2018 bracht Koning Willem Alexander een werkbezoek aan coöperatie Klooster&Buren. De koning liet zich voorlichten over het initiatief, bezocht de duurzaam gerenoveerde kerk, de Kloostertuin en de dagbesteding en had gesprekken met bewoners en vrijwilligers. In zijn kersttoespraak roemde hij dit lokale initiatief, waarin mensen de handen ineenslaan en waar vijf dorpen de krachten bundelen. “Kleinschalig’, denken sommigen misschien. Maar ik denk: ‘groots’!” aldus de koning.

Een bijzonder initiatief, dat anderen tot voorbeeld kan zijn

Klooster&Buren koning

Samen

In 2015 hebben de inwoners van de voormalige gemeente Kloosterburen (bestaande uit Kloosterburen, Kleine Huisjes, Molenrij, Kruisweg en Hornhuizen), besloten zich met elkaar te verbinden in coöperatie Klooster&Buren. De grondslag van de coöperatie is om met elkaar verantwoordelijkheid te nemen voor duurzame leefbaarheid in je eigen woonomgeving. Met een sterke verbondenheid met de geschiedenis van de plek en de kloostergedachte als basis.

Modern Noaberschap

Klooster&Buren is een groeimodel. Het organiseren van de woonvorm ’t Olde Heem heeft veel tijd gekost en er is dan ook veel aandacht en energie in geïnvesteerd. Nu ’t Olde Heem zelfstandig kan functioneren ziet Klooster&Buren het als haar taak om het Noaberschap een bredere invulling te geven, zoals ook in 2015 het plan was.

De Noaberschapstaken gaan verder dan zorg binnen één locatie. De coöperatie wil ook een bemiddelende rol spelen bij vraag en aanbod van sociale zorg. Dit kan door vraag en aanbod te koppelen voor vervoer, het onderhoud van een tuin, kleine klusjes rondom en in het huis, samen biljarten, samen koken en meer.

’t Olde Heem

Het concreet gestalte geven aan zorg voor elkaar wordt sinds 2016 gerealiseerd in ’t Olde Heem, een huis waar oud en jong samen woont en leeft. ’t Olde Heem is een plek waar ieder die hier behoefte aan heeft beschermd en indien gewenst begeleid kan wonen. En als er zorg nodig is, dan staat het professionele zorgteam van Klooster&Buren voor u klaar.

Duurzaam

De doelstelling van Klooster&Buren gaat verder dan alleen het bieden van een thuis en zorg. Zij neemt ook haar verantwoordelijkheid in duurzaamheid wat betreft energie. De coöperatie is voortdurend op zoek naar manieren om de duurzaamheid van het gebouw en de omgeving te vergroten. Momenteel loopt er een project samen met HEC (Hogelandster Energie Coöperatie) waarbij inwoners van ons gebied zon-certificaten kunnen inkopen voor panelen die op het dak van ’t Olde Heem geplaatst worden. Klik hier voor meer informatie.

Onderneming met sociale impact

In 2018 heeft de Coöperatie Klooster&Buren de Noordelijke Social Impact Award gewonnen. Uit de 4 genomineerden werd Klooster&Buren de winnaar van deze stimuleringsprijs voor ondernemingen met een maatschappelijk impact.

Meer informatie

Meer weten?

info@kloosterenburen.nl
tel: 0595-487777