Sint Jan markt

SintJan

Om  de samenleving vitaal te houden en de economie weer bloeiend te krijgen gaat Sint Jan uit van een integrale aanpak: wonen, werken, zorg en cultuur dienen zodanig geborgd te worden dat de leefbaarheid van dorp versterkt wordt. De geschiedenis en de traditie van de plek – het kloosterterrein- is daarbij een belangrijke inspiratie bron. Kloosters waren van oudsher plaatsen waar de ‘gemeenschapszin’ centraal stond.

Eén van de ontwikkelingslijnen van Sint Jan vindt haar oorsprong in een groep ouders van kinderen met een ontwikkelingsbeperking, die in 2003 het initiatief nam om in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar de geschikte woonvorm voor hun kinderen.

Resultaten

Sint Jan bracht een aantal concrete zaken tot stand, zoals bijvoorbeeld:

  • Dagbesteding ‘Mien Toentje’ voor verstandelijk gehandicapten
  • Sint Jansmarkt, de jaarlijkse culturele ambachtelijke markt
  • Kloostertuin
  • Oprichting van de dorpscoöperatie Klooster&Buren
  • Aankoop ’t Oldeheem
  • Nieuwe maatschappelijke invulling Hervormde kerk.
Klooster en Buren kloostertuin

Meer informatie

Studiedagen

Vanuit overheden en instellingen , zowel regionaal, nationaal als internationaal is er veel belangstelling voor de integrale visie en de grote veel omvattende ambitie van het plan. Binnen burger initiatieven is iets dergelijks niet gangbaar en zeker niet als het gaat om krimp.

Meer vragen?

Anne Hilderink
06 14391806
annehilderink@gmail.com