Gedachtegoed Coöperatie Klooster&Buren

Het doel van de coöperatie is 3- ledig:

  • Een woon- werkvorm opzetten in het hart van het plan
  • Een belangrijke historische plek opnieuw ontwikkelen, zo dat het voor het dorp en voor toeristen een vitale en aantrekkelijke plek wordt
  • Het daardoor versterken en verbeteren van het dorp.

Betrokkenen, pioniers op hun eigen wijze,nemen samen de verantwoordelijkheid voor hun eigen leefgebied. Klooster&Buren is een burgerinitiatief op ‘Oldeklooster’, het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen. Het initiatief beoogt een duurzame ontwikkeling om leefbaar en vitaal te blijven in dunbevolkt plattelandsgebied met de geschiedenis en traditie van deze plek als inspiratiebron. Leven, wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zijn zodanig met elkaar verbonden dat het gebied en de leefbaarheid versterkt worden. ’t Olde Heem is onderdeel van deze ontwikkeling.

Visie zorg en wonen in Kloosterburen
Leven vanuit vitaliteit

Doelstelling

De doelstelling van coöperatie Klooster&Buren voor ’t Olde Heem en Nije Heem is dat mensen zelfstandig en autonoom kunnen wonen en leven in een veilige omgeving. Jong en oud maken deel uit van de gemeenschap.

Voordat ’t Olde Heem werd overgenomen door de coöperatie is ouderen en mensen met een verstandelijke beperking gevraagd naar wat voor hen belangrijk is. Op basis daarvan zijn de volgende richtlijnen geformuleerd


Gehandicapten:

–           Een plek waar je gezien en gekend wordt, niet anoniem ergens woont maar deel bent van een gemeenschap
–           Een veilige plek om te wonen en werken en een veilige plek om te bewegen liefst in een zo groot mogelijke actieradius
–           Werk waarbinnen je je kunt ontwikkelen, je talenten kunt benutten 

Ouderen:

–           Wij zijn individuen, behandel ons niet als groep
–           Wij willen graag deel zijn van een gemeenschap, maar ieder op onze eigen manier
–           Respecteer onze autonomie ook al zijn we lichamelijk of geestelijk afhankelijk
–           Wij willen graag een loket waar we met onze vragen naar toe kunnen. In dit loket is een persoon aanwezig die zich verantwoordelijk voelt om onze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden

De coöperatie hecht grote waarde aan het naleven van deze richtlijnen.

‘t Olde Heem is een huis waar iedereen welkom is en waar activiteiten georganiseerd worden voor bewoners en niet-bewoners waardoor er een open band is met de  gemeenschap.